DIU LIBERTAS
međunarodno sveučilište

Preddiplomski studij međunarodnih odnosa i diplomacije
Preddiplomski studij međunarodnog poslovanja
Preddiplomski studij - Studij glume

Ulaz

DIU LIBERTAS
International University

Undergraduate Program in International Relations and Diplomacy
Undergraduate Program in International Business and Economics

Enter