DIU LIBERTAS
međunarodno sveučilište

Sveučilišni preddiplomski studij - Međunarodni odnosi i diplomacija
Sveučilišni diplomski studij - Međunarodni odnosi i diplomacija
Sveučilišni preddiplomski studij - Međunarodno poslovanje
Sveučilišni preddiplomski studij - Studij glume

Ulaz

DIU LIBERTAS
International University

Undergraduate Program - International Relations and Diplomacy
Graduate Program - International Relations and Diplomacy
Undergraduate Program - International Business

Enter