DIU LIBERTAS
međunarodno sveučilište

Preddiplomski studij - Međunarodni odnosi i diplomacija
Diplomski studij - Međunarodni odnosi i diplomacija
Preddiplomski studij - Međunarodno poslovanje
Preddiplomski studij - Studij glume

Ulaz

DIU LIBERTAS
International University

Undergraduate Program - International Relations and Diplomacy
Graduate Program - International Relations and Diplomacy
Undergraduate Program - International Business

Enter